With over hundreds of registrations and submissions, these Top 50 photos/videos caught our eyes and captured our hearts with their images. Congratulations to our Finalists!

DigiThane’s Home Ganesha Contest Top 50  Finalists are:

 1. Amol Rajendra Pardeshi
 2. Anita Kaulgad
 3. Anup Surve
 4. Ashok Alhate
 5. Ashutosh Rai
 6. Ashwin Jain
 7. Atul Sakhare
 8. Avanee Padmakar Gade
 9. Bharat Koli
 10. Bhushan Sawant
 11. Chetana Devendra Shinde
 12. Deepak Arora
 13. Gayatri Naresh Varekar
 14. Jay Malhar
 15. Jayesh Damodar Sonar
 16. Jyoti Pradhan
 17. Kalpesh Dilip Kharatmol
 18. Lakhbir Singh Gill
 19. Mahendra Pandit
 20. Milind Joshi
 21. Mittal Kapadia
 22. Naina Sharma
 23. Nikhil Ashok Chaudhari
 24. Nikhil Deokar
 25. Nikhil Garudkar
 26. Nishant Ghadge
 27. Nitin R Savdekar
 28. P S Venkatram
 29. Prafull Gaikwad
 30. Pragati Rushant Watulkar
 31. Prastiksha Shravan Ahire
 32. Raj Varma
 33. Ramesh Lalji Patel
 34. Rohan Parshuram Bagdekar
 35. Rupesh Lohar
 36. Rushikesh Shinde
 37. Sachin Shivram Parab
 38. Sachin Thakur
 39. Sandesh Kesarkar
 40. Shailesh Shukla
 41. Shridhar Dagdu Lanke
 42. Shubham Jadhav
 43. Sia
 44. Soham Gauri
 45. Sushil Jade
 46. Sushil Kadam
 47. Sushma Kadu
 48. Umesh Devraj Patil
 49. Vivek Mangla
 50. Yogesh Kalkeri